អ្វីដែលល្អបំផុតដែលត្រូវធ្វើនៅលើវាលខ្សាច់ Safari នៅ Abu Dhabi ខណៈពេលដែលអ្នកនឹងជ្រើសរើសការធ្វើដំណើរឬបេសកកម្មនៅ Abu Dhabi អ្នកនឹងត្រូវប្រាកដថាអ្នកជ្រើសរើសយកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ។ ទីក្រុងឌូបៃគឺជាដែនដីដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍និងស្រស់ស្អាតដែលមានផ្តល់ជូនច្រើនសំរាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើ​អ្នក