ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋានABU DHABI

ការិយាល័យលេខ ២៤៣ ជាន់ទី ២

អគារអូមៀរប៊ិនយូស្សាសា,

ផ្លូវហាំដានប៊ីនម៉ូហាម៉េដ

អាប៊ូដាប៊ីអារ៉ាប់រួម

ឌូបៃៈ

កម្រិត ២៣ - មហាវិថីផ្លាហ្សាផ្លាហ្សា ២,

មហាវិថី Sheikh Mohammed bin Rashid,

Emaar Boulevard, Downtown Dubai - ឌូបៃ

ឥតគិតថ្លៃ800-866 86 877
ទូរស័ព្ទទីក្រុង Abu Dhabi

+ + 971 2 5505080

ទីក្រុងឌូបៃ

+ + 971 4 4096713

FAX+ + 971 2 5505030
HOTLINE (24 / 7)+ + 971 5050 98987
ធ្វើការ។ ម៉ោង9: 00 AM ដល់ 6: 00 PM
ទីតាំងទីក្រុង Abu Dhabi

https://g.page/vootours

ទីក្រុងឌូបៃ

https://g.page/vootours-tourism?share

អ៊ី​ម៉ែ​ល
[អ៊ីមែលការពារ] (សាកសួរទូទៅ)
[អ៊ីមែលការពារ] (ការកក់)

ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ