ការបដិសេធទូទៅ

VooTours ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថារាល់ព័ត៌មានឬអត្រាណាមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយ។ ការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទីផ្សារឬកាលៈទេសៈអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចេញលក់ដែលអាចធ្វើឱ្យព័ត៌មានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះលែងមានភាពត្រឹមត្រូវឬលែងឆ្លុះបញ្ចាំងពីទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។ VooTours សូមបដិសេធយ៉ាងច្បាស់នូវរាល់ការតំណាងការធានាឬការអនុវត្តន៍ណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញគុណភាពឬភាពគ្រប់គ្រាន់នៃមាតិកាណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ។ រាល់ការផ្តល់ជូនតម្លៃនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការលក់អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

VooTours នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយប្រសិនបើហេតុផលណាមួយកាតឥណពន្ធ / ប័ណ្ណឥណទានអាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រនិង / ឬលេខផ្ទៀងផ្ទាត់កាតឥណទានមិនអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាន់ពេលទេហើយយើងក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ឬការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត ដែលអាចកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ឬវិក័យប័ត្រ។

VooTours នឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងណាមួយទេប្រសិនបើយើង (ក្រុមហ៊ុន) ឬអ្នកត្រូវបានបង្ខំឱ្យលុបចោលឬក្នុងមធ្យោបាយណាមួយផ្លាស់ប្តូរសៀវភៅរបស់អ្នកដោយសារតែស្ថានភាពដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលយើងនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងអាចមើលឃើញឬចៀសវាងបាន។ ការថែទាំទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍សង្រ្គាមឬការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមជម្លោះស៊ីវិលជម្លោះឧស្សាហកម្មគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬសកម្មភាពភេរវកម្ម។

VooTours LLC ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធ្វើដំណើរជាច្រើនដើរតួនាទីតែមួយគត់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើដំណើរ។ VooTours LLC មិនធានាឬធានាថាសេវានេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយហើយក៏មិនធានានូវ VooTours LLC ឬធានាថាសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាទិញតាមរយៈវានឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឬកែប្រែដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទេ។ VooTours LLC នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយឡើយរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃតារាងពេលវេលាសម្ភារៈបរិក្ខាកន្លែងស្នាក់នៅឬការចាត់តាំងកៅអីសម្រាប់សេវាកម្មណាមួយដែលកើតឡើងក្រោយពីការទូទាត់សម្រាប់សេវាកម្មបែបនេះ។ VooTours LLC មិនទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះកំហុសឬលំអៀងនៅក្នុងការកក់សំបុត្រយន្តហោះឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន។

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី

គេហទំព័រនេះអាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនានាដែលដំណើរការដោយភាគីក្រៅពីគេហទំព័រ Omeir.com ។ តំណភ្ជាប់បែបនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ Omeir.com មិនគ្រប់គ្រងគេហទំព័រទាំងនេះទេហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារទាំងនោះដែរ។ ការបញ្ចូលបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រទាំងនេះមិនបង្ហាញពីការយល់ព្រមលើឯកសារនៅលើគេហទំព័រឬសមាគមណាមួយជាមួយប្រតិបត្តិកររបស់ពួកគេឡើយ។ Omeir.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយលើផ្នែករបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រភាគីទីបីឬប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនោះទេ។ ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រអ៊ិនធឺរណែតផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រគឺមានគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។

គ្មានការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ឬហាមឃាត់

ក្នុងនាមជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកធានាអោយ Omeir.com ថាអ្នកនឹងមិនប្រើគេហទំព័រនេះសម្រាប់គោលបំណងណាដែលមិនស្របច្បាប់ឬត្រូវបានហាមឃាត់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះលក្ខខណ្ឌនិងការជូនដំណឹង។

អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដូចខាងក្រោម:

សកម្មភាពដែលដាក់បន្ទុកធ្ងន់ដោយមិនសមហេតុផលលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេហទំព័ររួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះ 'SPAM' ឬបច្ចេកទេសផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចដែលមិនមានការស្នើសុំ។ ការបង្ហោះបញ្ចូលអ៊ីមែលឬបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអ្នកមិនមានសិទ្ធិបញ្ជូនតាមច្បាប់ណាមួយឡើយ។ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់ក្នុងតំបន់រដ្ឋជាតិច្បាប់ជាតិឬអន្តរជាតិរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានកម្លាំងនៃច្បាប់។