ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ

ដំណើរកំសាន្តពេលល្ងាចងងឹតអាប៊ូដាប៊ី

ពិតប្រាកដត្រូវតែមានសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនទាក់ទងនឹងថាតើអ្នកជាអ្នកស្រុកឬអ្នកទេសចរ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពិតប្រាកដឆ្លុះបញ្ចាំងពីមុខពីរផ្ទុយគ្នារបស់អារ៉ាប់រួមដែលជាបេតិកភ័ណ្ឌរបស់អារ៉ាប់ដែលជាកន្លែងដែលវានាំយើងទៅដល់ពេលយប់អារ៉ាប់និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកាក់គឺបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអគារខ្ពស់និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនឹងរកឃើញ។ នៅក្នុងប្រទេសពិភពលោកសម័យទំនើបលើកដំបូង។