ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ

Dune Buggy Tour នៅអាប៊ូដាប៊ី

ជួបជាមួយសាហ្វារីម៉ាសាឡនរបស់អ្នកហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់កប៉ាល់ទេសចរណ៍ 4x4 ដែលមានផាសុកភាពសម្រាប់ផ្ទេរនៅសណ្ឋាគារឬផ្សារធំ ៗ នៅអាប៊ូដាប៊ី។ បន្ទាប់មកឆ្ពោះទៅកាន់វាលខ្សាច់អាល់ខាធីមនៅលើផ្លូវអាលីន។ រីករាយនឹងការនៅជុំវិញនៅពេលដែលសេនាប្រមុខសុវត្ថិរបស់អ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវអំពីអាប៊ូដាប៊ីនិងទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីដែលនៅតែមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងអធិរាជ។