ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ

បទពិសោធន៍ការហោះហើរហ្គីតាកូត្រេយនៅឌូបៃ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកបទពិសោធដ៏រំភើបដែលនៅជិតនឹងដីសូមធ្វើការហោះហើរជាមួយហ្គូរ៉ូត្រេយ័ររបស់ Skyhub ។ កៅអីដែលមានកៅអីតែមួយមានផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ផ្តាច់មុខក្នុងកម្ពស់ ១.៥០០ ហ្វីតដែលអ្នកកំពុងហោះហើរដោយអាកាសយានិកម្នាក់ដែលយើងជឿជាក់។