ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ

មង្គលោកៃកនៅអាប៊ូដាប៊ី

ទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីវាលខ្សាច់, ឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្ទៃមេឃប៉ុណ្ណោះទេ។ មិនមានមនុស្សជាច្រើនដឹងថាទីក្រុង Emirate នេះត្រូវបានប្រទានពរដោយព្រៃកោងកាងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយចំនួនផងដែរ។ បទពិសោធន៍ពីភាពស្រស់ស្អាតនៃព្រៃកោងកាងដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះនិងប្រព័ន្ធអេកូនៅក្នុងវិធីតែមួយគត់។ VooTours ផ្តល់នូវការជិះទូកកោងកោងកាងនៅអាប៊ូដាប៊ី។