ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ

Liwa Overnight Safari ពីអាប៊ូដាប៊ី

ការបើកបរឆ្លងកាត់អូសាស Li Liwa នឹងចំណាយពេលប្រហាក់ប្រហែល។ បួនម៉ោង។ រីករាយជាមួយបទភ្លេងពណ៌មាសដ៏អស្ចារ្យរបស់ត្រុអាល់ខាលីដែលជាវាលខ្សាច់ធំបំផុតរបស់ប្រទេស។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីវាលខ្សាច់នៅវាលខ្សាច់នៅពេលយប់។ ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ប្លែករបស់វានិងមើលឃើញផ្កាយរាប់លាននៅពីលើអ្នក។ ភ្ញាក់ពីក្លិនកាហ្វេហើយរីករាយនឹងអាហារពេលព្រឹកអារ៉ាប់មុនពេលសាកល្បងបើកបរដោយសុភាពរាបសានៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅអាប៊ូដាប៊ីវិញ។