វាលខ្សាច់សាហ្វារីអាប៊ូដាប៊ីបទពិសោធន៍នៃសកម្មភាពវាលខ្សាច់ដ៏គួរឱ្យរំភើបនិងអាហារពេលល្ងាចប៊ីប៊ីឃ្យូនៅលើវាលខ្សាច់សាន់ហ្វ័រអាប៊ូដាប៊ីសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តរយៈពេល ៦ ម៉ោងជំរុំវាលខ្សាច់ពីអាប៊ូដាប៊ីរួមទាំងការធ្វើដំណើរទៅមក។ ធ្វើដំណើរទៅជំរុំដែលបំផុសគំនិតដោយ Bedouin ចំពេលមានបទភ្លេងហើយបោះចូលក្នុងសកម្មភាពអេមីរ៉ាតតាមប្រពៃណីដែលផ្តល់ជូន។ សូមរីករាយជាមួយបទភ្លេង ៤ × ៤