ការលោតឆ័ត្រយោង Tandem

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកសកម្មភាពដែលមិនអាចបំភ្លេចបានការលោតឆត្រយោងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដែលអ្នកនឹងមិនដែលភ្លេចពីអារម្មណ៍ដូចជាបក្សីនៅលើមេឃឡើយ។
ក្នុងមនុស្សម្នាក់
ឧទ្យានគុជ Kingdom al montazah (6)

សំបុត្រចូលទឹកភេនឃឺរចក្រភពអង់គ្លេស - ឧទ្យានអាល់ម៉ុនហ្សាហ្កាសារៀ

សារៀមានកន្លែងជាច្រើនសម្រាប់អ្នករស់នៅនិងភ្ញៀវទេសចររីករាយជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ។ ចក្រភពភឺជឺនៅឧទ្យានអាល់ម៉ុនហ្សាហ៍គឺជាសក្ខីភាព
ក្នុងមនុស្សម្នាក់